Základné info

Hamid Afzali, M.Sc.

interný doktorand
Tel.: 02/57510215