Základné info

Kateryna Polyvach, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 0257510238