Základné info

Kateryna Polyvach, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510238