Základné info

Mgr. Marián Jančovič,

interný doktorand
Tel.: 0257510215