Základné info

Mgr. Marián Jančovič,

interný doktorand
Tel.: 02/57510215