Základné info

Mgr. Marián Jančovič,

interný doktorand