Základné info

Mgr. Katarína Čuláková,

interná doktorandka
Tel.: 0257510214