Základné info

Mgr. Katarína Čuláková,

interná doktorandka
Tel.: 02/57510214