Základné info

Mgr. Peter Labaš,

interný doktorand
Tel.: 0257510215