Základné info

Mgr. Zdeno Grešo,

vedúci HSÚ
Tel.: 02/57510231