Základné info

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.

vedecká pracovníčka