Základné info

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510239