Základné info

Mgr. Konštantín Rosina, PhD.

vedecký pracovník