Základné info

RNDr. Anton Kasagranda, PhD.

vedecký pracovník