Základné info

RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka