Základné info

RNDr. Róberta Prokešová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka