Základné info

Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510212