Základné info

prof. RNDr. René Matlovič, PhD, LL.M

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 57510212