Základné info

Mgr. Tomáš Goga, PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/57510189