Základné info

Mgr. Tomáš Goga,

interný doktorand
Tel.: 02/57510215