Základné info

Mgr. Katarína Rišová, PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510214