Základné info

Mgr. Kristína Bilková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510182