Základné info

Mgr. Kristína Bilková, PhD.

vedúca Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510182