Základné info

Ing. Daniel Solčiansky,

vedúci Hospodársko-správneho útvaru
Tel.: 02/57510231