Základné info

Ing. Daniel Szatmári, PhD.

vedecký tajomník, vedecký pracovník
Tel.: 02/57510208