Základné info

Mgr. Ján Výbošťok,

interný doktorand
Tel.: 02/57510215