Základné info

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

samostatný vedecký pracovník