Základné info

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

vedecký pracovník