Základné info

Mgr. Ľubica Beláková,

sekretárka riaditeľa
Tel.: 02/57510187