Základné info

Mgr. Ana Uher,

interná doktorandka
Tel.: 02/57510214