Základné info

Mgr. Ana Uher,

interná doktorandka (prerušené štúdium)
Tel.: 02/57510214