Základné info

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

emeritný vedecký pracovník