Základné info

RNDr. Peter Podolák, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510238