Publikačná činnosť

Novotný, Ján

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošNOVOTNÝ, Ján. Short History of Geomorphological Research and Geomorphological Division of Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 1-5. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1 Typ: ADMB
  • NOVOTNÝ, Ján – CHROBAK-ŽUFFOVÁ, Anna – STRUŚ, Paweł. Geodiversity assessment of the Western Carpathians. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 56. ISBN 978-80-7599-313-7. Typ: AFG
  • PLAŠIENKA, Dušan – NOVOTNÝ, Ján. Limestone Klippen Belt—Atypical Landforms in Flysch Uplands. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 189-205. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_10 Typ: ABC
  • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján**. Public transport-disadvantaged rural areas in relation to daily accessibility of regional centre: Case study from Slovakia. In Journal of Rural Studies, 2022, vol. 92, p. 1-16. (2021: 5.157 – IF, Q1 – JCR, 1.292 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0743-0167. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.015 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADCA