Publikačná činnosť

Čuláková, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ČULÁKOVÁ, KatarínaBILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – DANIELOVÁ, Katarína – HENCELOVÁ, Petra. Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Consumer Shopping Behavior in Slovakia. In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 385-411. (2021: 0.635 – IF, Q4 – JCR, 0.204 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADDA