Publikačná činnosť

Rišová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • RIŠOVÁ, Katarína**. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking activity space in a small Central European city. In Journal of Transport Geography, 2021, vol. 91, art. no. 102970. (2020: 4.986 – IF, Q1 – JCR, 1.809 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102970 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: ADCA