Publikačná činnosť

Michniak, Daniel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • MICHNIAK, Daniel. Ako suburbanizácia mení dopravu v zázemí Bratislavy? [How does suburbanisation change the transport in the hinterland of Bratislava?]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? – Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 253-272. ISBN 978-80-89548-08-8.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
  • MICHNIAK, Daniel – SZÉKELY, Vladimír. Relative accessibility of district centres in Slovakia by public transport in 2003 and 2017. In European Spatial Research and Policy, 2019, vol. 26, no. 1, p. 27-41. ISSN 1231-1952.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADMB
  • SZÉKELY, Vladimír – MICHNIAK, Daniel – NOVOTNÝ, Ján. Public transport-related exclusion and marginalisation of municipalities in Slovakia. In Warsaw Regional Forum 2019 : Towards spatial justice – territorial development or marginalization : book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2019, p. 39. ISBN 978-83-954525-0-5.(Warsaw Regional Forum 2019). Typ: AFG