Publikačná činnosť

Huba, Mikuláš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
 • HUBA, Mikuláš – KRESÁNEK, Peter. Z histórie dobrovoľných aktivít na záchranu ľudovej architektúry a jej krajinného zázemia s osobitným dôrazom na Vlkolínec = From the History of Voluntary Activities to Protect Folk Architecture and its Landscape Hinterland with a Spacial Emphasis on Vlkolinec. In Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie. – Ružomberok : VERBUM, 2018, s. 67-76. ISBN 978-80-561-0607-5.(25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Solidarita ako jeden zo základných atribútov ľudskosti a udržateľnosti našej existencie [Solidarity as one of basic attributes of humanity and sustainability of our existence]. Ed. Miroslav Pollák, rec. Rudolf Chmel, Jaroslav Skupník. In Solidarita. – Levoča : Občianske zdrženie Krásny Spiš, 2019, s. 203-215. ISBN 978-80-89975-01-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Krajina a my. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, 2019. 467 s. Kapitoly z environmentálnej politiky, 18. diel. ISBN 978-80-970522-3-2(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BAB
 • HUBA, Mikuláš. Očarenie prírodou v podaní Ralpha Walda Emersona : predslov. In EMERSON, Ralph Waldo – GÁLIS, Vladislav (prekl.). Príroda. – Kremnica : Societas Historiae Artium : Štiavnické vrchy, 2018, s. 11-15. ISBN 978-80-970304-7-6. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tradícia zimných prechodov slovenských hôr pokračuje. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 70-72. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Naše polstoročie s Podšípom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 56-58. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – BÁN, Andrej. Bez aktívnych občanov nebude Slovensko lepšie : rozhovor s Andrejom Bánom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Žiadajte menej pre seba : na rady starších by sa Gretini vrstovníci príliš spoliehať nemali. In SME, 2019, roč. 27, č. 109, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – GOJDIČ, Ivan. Jedinečnosť historického jadra Košíc je nedocenená : rozhovor s Ivanom Gojdičom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Budú noví lídri Únie zelení? : z výberu na top pozície vypadol kľúčový faktor klímy. In SME, 2019, roč. 27, č. 159, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Eurovoľby sú aj o prírode a životnom prostredí : ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. In SME, 2019, roč. 27, č. 118, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII