Publikačná činnosť

Huba, Mikuláš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
 • BAŠÁRY, Jozef – BOLTIŽIAR, Martin – ČARNOGUSRKÝ, Karol – DEMKO, J. – DÍTĚ, Daniel – DUDÁŠ, Miloš – HAMMEROVÁ, Magdaléna – HOCHEL, Boris – HRNČIAROVÁ, Františka – HUBA, Mikuláš – KOZOVÁ, Mária – KRAJŇÁKOVÁ, Ingrid – PAUDITŠOVÁ, Eva – PETROVIČ, František – PITEKOVÁ, Jana – RAKYTOVÁ, Iveta – ŠALKOVIČ, Martin – ŠLÁVKA, Milan – TOMČÍKOVÁ, Ivana – PAPČO, Pavol – VANTARA, Peter. Krajinná štúdia – Vlkolínec. Rec. A. Salašová, E. Bublinec. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6. Typ: AGI
 • HUBA, Mikuláš – KRESÁNEK, Peter. Z histórie dobrovoľných aktivít na záchranu ľudovej architektúry a jej krajinného zázemia s osobitným dôrazom na Vlkolínec = From the History of Voluntary Activities to Protect Folk Architecture and its Landscape Hinterland with a Spacial Emphasis on Vlkolinec. In Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie. – Ružomberok : VERBUM, 2018, s. 67-76. ISBN 978-80-561-0607-5.(25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Solidarita ako jeden zo základných atribútov ľudskosti a udržateľnosti našej existencie [Solidarity as one of basic attributes of humanity and sustainability of our existence]. In Solidarita. – Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 203-215. ISBN 978-80-89975-01-3.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Krajina a my. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, 2019. 467 s. Kapitoly z environmentálnej politiky, 18. diel. ISBN 978-80-970522-3-2(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BAB
 • HUBA, Mikuláš. Politici sú ekologickí ignoranti. In KOTIAN, Róbert – ŠTULAJTER, Ivan. 30 rokov po : Slovensko 1989 – 2019. – Bratislava : Artis Omnis, 2019, s. 336-343. ISBN 978-80-8201-061-2. Typ: BEF
 • HUBA, Mikuláš – BÁN, Andrej. Bez aktívnych občanov nebude Slovensko lepšie : rozhovor s Andrejom Bánom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Žiadajte menej pre seba : na rady starších by sa Gretini vrstovníci príliš spoliehať nemali. In SME, 2019, roč. 27, č. 109, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Budú noví lídri Únie zelení? : z výberu na top pozície vypadol kľúčový faktor klímy. In SME, 2019, roč. 27, č. 159, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Eurovoľby sú aj o prírode a životnom prostredí : ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. In SME, 2019, roč. 27, č. 118, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Rozprávať o klíme nestačí : ak to vláda myslí s klímou vážne, rozpočet musí byť úplne iný. In SME, 2019, roč. 27, č. 192, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Cítime objednávku na zelenú politiku : pozerajme sa, či politické programy odpovedajú na otázky klímy a ekológie. In SME, 2019, roč. 27, č. 214, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tento štát prírodu nenávidí. In Nota bene, 2019, roč. 19, č. 11, s. 22-23. ISSN 1335-9169. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Očarenie prírodou v podaní Ralpha Walda Emersona : predslov. In EMERSON, Ralph Waldo – GÁLIS, Vladislav (prekl.). Príroda. – Kremnica : Societas Historiae Artium : Štiavnické vrchy, 2018, s. 11-15. ISBN 978-80-970304-7-6. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – GOJDIČ, Ivan. Jedinečnosť historického jadra Košíc je nedocenená : rozhovor s Ivanom Gojdičom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Naše polstoročie s Podšípom. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 5-6, s. 56-58. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tradícia zimných prechodov slovenských hôr pokračuje. In Krásy Slovenska, 2019, roč. 96, č. 3-4, s. 70-72. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pozor na slobodu drancovania : ako rozmýšľam o slobode tridsať rokov od tribún. In SME, 16.11.2019, roč. 27, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Som Pezinčan! In Pezinská verejnosť : sprievodná tlačovina k diskusii Nežná nežne 30+-. – Pezinok : Koordinačný výbor Verejnosť proti násiliu Pezinok, 2019, nestr. Typ: GII