Publikačná činnosť

Lehotský, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • RUSNÁK, Miloš** – KAŇUK, Ján – KIDOVÁ, Anna – ŠAŠAK, Ján – LEHOTSKÝ, Milan – PÖPPL, Ronald – ŠUPINSKÝ, Jozef. Channel and cut-bluff failure connectivity in a river system: Case study of the braided-wandering Belá River, Western Carpathians, Slovakia. In Science of the Total Environment, 2020, vol. 733, art. no. 139409. (2019: 6.551 – IF, Q1 – JCR, 1.661 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720329260?via%3Dihub>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA