Publikačná činnosť

Ira, Vladimír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • IRA, Vladimír – UHER, Ana. Post-1990 migration biographies of Slovaks from Vojvodina: A time-geographic perspective = Migračné biografie Slovákov z Vojvodiny po roku 1990 z pohľadu geografie času. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 2, s. 125-142. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.2.07 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ADFB
  • IRA, Vladimír – MATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0184 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADMB
  • IRA, Vladimír – ĎURIŠOVÁ, Eva – ŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADNB
  • OSMAN, Robert** – IRA, Vladimír – TROJAN, Jakub. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 269-282. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0020 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADCA
  • UHER, Ana** – IRA, Vladimír. The consequences of armed conflicts on life paths of Bosniaks from Eastern Bosnia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica [seriál], vol. 56, no. 1, p. 95-97. ISSN 0300-5402. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/23361980.2021.4 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB