Pozývame Vás na konferenciu zameranú na problémy súvisiace so starnutím

V dňoch 27.-28. júna 2018 sa v Bratislave na Univerzite Komenského, Šafárikovo námestie 6, uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing, ktorú organizujeme v spolupráci s Ústavom etnológie SAV, Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK a Katedrou humánnej geografie a demografie PriF UK.

Medzi témami konferencie budú:

– Metódy výskumu starnutia,

– Etika výskumu starnutia,

– Staroba a starnutie v akademickom diskurze,

– Starnutie a priestor (súkromný a verejný, urbánny a rurálny),

– Starnutie a osamelosť,

– Starnutie a udržiavanie sociálnych sietí,

– Starnutie a násilie,

– Starnutie, chudoba a sociálne vylúčenie,

– (Auto)biografický výskum: úloha naratívov v oblasti výskumu starnutia,

– Starnutie a rod,

– Rôzne kontexty ageismu (pracovisko, zdravotná starostlivosť, médiá, komunita, rodina a pod.)

 

Viacej informácií o konferencií nájdete tu.