Pozvánka na prezentáciu publikácie autorov z Geografického ústavu SAV

VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Geografický ústav SAV, Vás pozývajú na prezentáciu publikácií Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia (na príklade Tatier a Nízkych Tatier) a Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012. Prezentácia sa uskutoční 27. septembra 2018 o 14:00 v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave. Oficiálnu pozvánku nájdete tu.