OPEN CALL: Podávanie prihlášok na PhD. štúdium

Do pozornosti dávame zaujímavé možnosti doktorandského štúdia na Geografickom ústave!
Prihlášky podávajte do 31.5.2022
Viac informácií: http://www.geography.sav.sk/studium/