Satelitné údaje ako príležitosť pre krajinných ekológov – článok v časopise Landscape Ecology

V júli publikoval náš kolega Dr. Pazúr z oddelenia geoinformatiky svoju štúdiu o satelitných snímačoch s globálnym pokrytím v časopise Landscape Ecology.

V príspevku autori poukazujú na politiku otvorených údajov, ktorá v kombinácii s výpočtovými kapacitami umožňuje extrakciu priestorových informácii a následný krajinno-ekologický výskum prostredníctvom údajov diaľkového prieskumu Zeme. Autori vo svojom prístupe informujú o tom, ako sú časové rady satelitných snímok prínosné pre mapovanie krajiny. Zároveň ponúkajú príležitosť pre krajinných ekológov tým, že predkladaná metodika zvyšuje presnosť identifikácie ekologicky dôležitých krajinných prvkov.

Práca je voľne dostupná na stránkach vydavateľstva a je súčasťou špeciálneho čísla časopisu s názvom Special Issue: Landscape ecology reaching out.

Článok je súčasťou výskumu v rámci projektu Erstellung einer Lebensraumkarte Schweiz 2019–2021 (WSL) a projektu CLIMASTEPPE (EU FP7 ERA.Net Russia Plus / Grant Number: 449).

Pazúr, R., Price, B., Atkinson, P.M. Fine temporal resolution satellite sensors with global coverage: an opportunity for landscape ecologists. Landscape Ecology (2021). (3.848 (2020) – IF, Q1 – JCR, 1.304 – SJR (2020), Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents).