Obnova stepnej krajiny – článok v časopise Landscape Ecology

Pomocou údajov zo satelitných satelitných snímok Landsat sa medzinárodnému kolektívu pod vedením nášho kolegu Dr. Róberta Pazúra podarilo zmapovať vývoj využitia krajiny v stepnej oblasti Ruska a určiť hlavné príčiny zmien vo využívaní týchto oblastí od roku 1990. Z vývojových trendov možno spomenúť, že práve stepné trávne spoločenstvá sa v ekonomických zaostalejších oblastiach rozširovali a zlepšovali tak kontinuitu stepných spoločenstiev. Naopak v ekonomicky atraktívnych oblastiach dochádzalo k zmenšovaniu a fragmentácií stepných spoločenstiev s výsledným úbytkom ich ekologickej hodnoty. Stepným spoločenstvám v týchto oblastiach preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Okrem ekonomickej marginality mal na rozširovanie stepi veľký vplyv prírodne prostredie, alebo postupný zánik vidieckých obcí.
Publikácia je voľne prístupná na stránkach vydavateľstva – alebo v našom archíve.

Tento článok je súčasťou riešenia projektu CLIMASTEPPE – Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska, ktorý je súčasťou programu ERANET.

Pazur, R., Prishchepov, A.V., Myachina, K. et al. Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. Landscape Ecol (2020). (2019: 3.385 – IF, Q1 – JCR, 1.601 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020- Current Contents).
.