Pamätná plaketa SAV

Pamätná plaketa SAV bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov.
Viac informácií na tejto stránke.