Významné osobnosti SAV – prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc

Úcta, rešpekt aj obdiv k tomu čo vo svojich vedných odboroch dosiahli, sa prelínali slávnostným seminárom Významné osobnosti SAV, ktorý sa konal v stredu 4. septembra v sále Virologického ústavu SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia Snemu SAV si cez krátke prezentácie a laudáciá pripomenuli pôsobenie v tomto roku jubilujúcich význámných osobností SAV. Úprimne im ďakoval za ich prínos ku kreditu SAV aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, oceňujúc konkrétne výsledky ich práce, ktoré často presahovali pôdu akadémie aj vedy na Slovensku až do medzinárodných rozmerov.

V rámci seminára Významné osobnosti SAV sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia za tri oddelenia vied SAV RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a RNDr. Tibor Morovics, CSc. poďakovali šestnástim vedcom, medzi ktorými bol aj vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu – prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc.

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. pracuje v Geografickom ústave SAV od roku 1977. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo orientuje na systematický a podrobný výskum krajiny v troch hlavných okruhoch: geo-ekologický prístup k výskumu krajiny, analýza a mapovanie zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky a hodnotenie krajinného systému podľa environmentálnych a estetických princípov. Podieľal sa na sformulovaní schémy analýzy abiotického komplexu (fyziotopu) s cieľom poznať jeho režim a správanie sa pri rôznom spoločenskom využívaní.

image-01

prof. RNDr. Ján Oťahel, PhD. s P. Šajgalíkom a P. Simanom

image-01


Spoločná fotografia jubilujúcich osobností SAV

image-01


Preberanie menovacieho dekrétu za profesora v roku 2006 z rúk vtedajšieho prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

Foto: Andrea Veselá, Tereza Veselá, archív