Ocenenia Geografického ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

Geografický ústav SAV sa pri príležitosti 70. výročia založenia stal držiteľom štyroch ocenení:

  • medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK,
  • strieborná medaila za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove,
  • pamätná medaila Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlhodobú spoluprácu,
  • pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Viac informácií na tejto stránke.