Úspechy a ocenenia

addendum
30. septembra 2015

Ján Feranec a Ján Oťaheľ držiteľmi prémie Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2015 – III. miesto v kategórii technické vedy a geovedy – bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. a doc. RNDr. Jánovi Ferancovi, DrSc., (Geografický ústav SAV) za početné ohlasy na publikáciu Bossard M., Feranec J., Otahel J.: CORINE land cover technical guide, Addendum 2000: technical report No. 40, Copenhagen.

thumb_smol
29. novembra 2013

Ocenenia Geografického ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

Geografický ústav SAV sa pri príležitosti 70. výročia založenia stal držiteľom štyroch ocenení:

  • medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK,
  • strieborná medaila za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove,
  • pamätná medaila Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlhodobú spoluprácu,
  • pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Viac informácií na tejto stránke.

otahel1
11. septembra 2013

Pamätná plaketa SAV

Pamätná plaketa SAV bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov.
Viac informácií na tejto stránke.

ira1
30. októbra 2012

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra

Ocenený pracovník: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Udelená v roku 2012 za zásluhy v prírodných vedách
Viac informácií na tejto stránke.