Organizačná štruktúra

img_organizacna-struktura

Mgr. Daniel Michniak, PhD.
riaditeľ

Mgr. Pavel Šuška, PhD.
predseda vedeckej rady

Mgr. Ján Novotný, PhD.
zástupca riaditeľa

Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
zástupca ústavu v sneme SAV

Ing. Daniel Szatmári, PhD.
vedecký tajomník


Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Vedúci: Ing. Anna Kidová, PhD.
Počet zamestnancov: 11

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúci: Mgr. Kristína Bilková, PhD.
Počet zamestnancov: 11

Oddelenie geoinformatiky

Vedúca: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Počet zamestnancov: 8

Hospodársko-správny útvar

Vedúci: Mgr. Zdeno Grešo
Počet zamestnancov: 7

Knižnica

Knihovníčka: Mgr. Zuzana Krejčíková