Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bilková, Kristína, Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
kristina.bilkova@savba.sk 02/57510182
Huba, Mikuláš, prof. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geoghuba@savba.sk 02/57510189
Ira, Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedúci Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatný vedecký pracovník
geogira@savba.sk 02/57510210
Mészárosová, Erika
administratívna pracovníčka
geogmesz@savba.sk 02/57510236
Michálek, Anton, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geogami@savba.sk 02/57510237
Michniak, Daniel, Mgr., PhD.
riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
geogmich@savba.sk 02/57510187
Podolák, Peter, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
podolak@savba.sk 02/57510238
Rišová, Katarína, Mgr.
interná doktorandka
geogriso@savba.sk 02/57510225
Sládeková Madajová, Michala, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
geogmada@savba.sk 02/57510207
Székely, Vladimír, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
szekely@savba.sk 02/57510211
Szőllős, Ján, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
szollos@savba.sk 02/20920396
Šuška, Pavel, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogsusk@savba.sk 02/57510241
Šveda, Martin, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogsved@savba.sk 02/57510236
Uher, Ana, Mgr.
interná doktorandka
geoguher@savba.sk 02/57510225
Výbošťok, Ján, Mgr.
interný doktorand
geogjvyb@savba.sk 02/57510214