Oddelenie geoinformatiky

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Feranec, Ján, doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
feranec@savba.sk 02/57510219
Goga, Tomáš, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.goga@savba.sk 02/57510189
Hurbánek, Pavol, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
pavolhurbanek@gmail.com
Kopecká, Monika, RNDr., PhD.

vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
monika.kopecka@savba.sk 02/57510218
Nováček, Jozef, Ing.

odborný pracovník
jozef.novacek@gmail.com
Nováková, Magdaléna

administratívna pracovníčka
geognova@savba.sk 02/57510216
Oťaheľ, Ján, prof. RNDr., CSc.

emeritný vedecký pracovník
otahel@savba.sk
Pazúr, Róbert, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
geogpazu@savba.sk
Pazúrová, Zuzana, Mgr., PhD.

vedecká pracovíčka
zuzana.pazurova@savba.sk
Rosina, Konštantín, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
konstantin.rosina@savba.sk
Szatmári, Daniel, Ing., PhD.

vedecký tajomník, samostatný vedecký pracovník
daniel.szatmari@savba.sk 02/57510208