Oddelenie geoinformatiky

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Feranec, Ján, doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
feranec@savba.sk 02/57510219
Goga, Tomáš, Mgr.
interný doktorand
tomas.goga@savba.sk 02/57510215
Hurbánek, Pavol, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
pavolhurbanek@gmail.com
Kopecká, Monika, RNDr., PhD.
vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
monika.kopecka@savba.sk 02/57510218
Nováček, Jozef, Ing.
jozef.novacek@gmail.com
Nováková, Magdaléna
administratívna pracovníčka
geognova@savba.sk 02/57510216
Oťaheľ, Ján, prof. RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
otahel@savba.sk 02/57510212
Pazúr, Róbert, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogpazu@savba.sk
Szatmári, Daniel, Ing., PhD.
vedecký tajomník, vedecký pracovník
geogszat@savba.sk 02/57510208