Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Hanušin, Ján, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
hanusin@savba.sk 02/57510232
Horáčková, Šárka, Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
sarka.horackova@savba.sk 02/57510186
Kidová, Anna, Ing., PhD.

podpredsedníčka vedeckej rady, samostatná vedecká pracovníčka
geogkido@savba.sk 02/57510233
Lacika, Ján, doc. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
geoglaci@savba.sk 02/57510239
Lehotský, Milan, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
geogleho@savba.sk 02/57510225
Michaleje, Lukáš, Mgr.

odborný pracovník
geoglumi@savba.sk
Novotný, Ján, Mgr., PhD.

zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
geognovo@savba.sk 02/57510209
Prokešová, Róberta, RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
geogprok@savba.sk
Rusnák, Miloš, Mgr., PhD.

vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, samostatný vedecký pracovník
geogmilo@savba.sk 02/57510217
Sládek, Ján, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
geogslad@savba.sk 02/57510215
Solín, Ľubomír, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
solin@savba.sk 02/57510232
Zabadalová, Elena

administratívna pracovníčka
geogezab@savba.sk 02/57510216