Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Dudžák, Jozef, Mgr.
interný doktorand
geogdudz@savba.sk 02/57510215
Frandofer, Milan, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
geogfran@savba.sk 02/57510215
Hanušin, Ján, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
hanusin@savba.sk 02/57510232
Horáčková, Šárka, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
sarka.horackova@savba.sk
Kidová, Anna, Ing., PhD.
podpredsedníčka vedeckej rady, samostatná vedecká pracovníčka
geogkido@savba.sk 02/57510215
Lacika, Ján, doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geoglaci@savba.sk 02/57510233
Lehotský, Milan, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geogleho@savba.sk 02/57510217
Michaleje, Lukáš, Mgr.
interný doktorand
geoglumi@savba.sk 02/57510214
Novotný, Ján, Mgr., PhD.
zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
geognovo@savba.sk 02/ 57510209
Rusnák, Miloš, Mgr., PhD.
vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, samostatný vedecký pracovník
geogmilo@savba.sk 02/57510215
Sládek, Ján, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
geogslad@savba.sk 02/57510215
Solín, Ľubomír, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
solin@savba.sk 02/57510232
Zabadalová, Elena
administratívna pracovníčka
geogezab@savba.sk 02/57510216