Konferencia – New Wave Brno 2019

Kolegovia z Českej republiky už jedenásty rok organizovali konferenciu pre doktorandov s názvom New Wave. Tentokrát sa konferencia konala 19. a 20. októbra 2019 v Brne, a nie v Prahe, ako tomu bývalo doteraz. Opäť sa na nej zúčastnila aj naša doktorandka Mgr. Katarína Rišová, ktorá prezentovala čiastkové výsledky svojej pripravovanej dizertačnej práce týkajúcej sa podmienok pre pešiu dopravu v meste. Toto podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť pre diskusiu vedeckých zámerov a postupov mladých vedcov, ako aj možnosť nazbierať cenné kontakty do budúcnosti.

kolektiv-autorov


Mgr. Katarína Rišová počas prezentácie jej príspevku

Fotogalériu z uvedenej konferencie nájdete na FB stránke Geografického ústavu PřF MU.