NATURE COMMUNICATIONS: Významná geografická publikácia

Náš kolega Mgr. Konštantín Rosina, PhD. v spolupráci s kolektívom z Joint Research Centre publikoval významnú publikáciu v časopise Nature Communications (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR), ktorý patrí do skupiny časopisov Nature.
Príspevok sa zaoberá priestorovým a časovým rozložením populácie v mestách. Takéto údaje sú dôležité pri riešení krízových udalostí, rozvoja dôležitej inšfraštruktúry alebo napríklad aj pri prijímaní epidemiologických opatrení.
Cieľom príspevku bolo skombinovať údaje z oficiálnych úradných štatistík s údajmi z “nových” geopriestorových zdrojov – ako napríklad anonymizované údaje od mobilných operátorov.
Výsledkom príspevku je analýza časopriestorovej štruktúry hustoty obyvateľstva vo veľkých európskych mestách – Lisabon, Miláno a Paríž.
Článok je voľne dostupný na stránkach časopisu Nature Communications, alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky.

.
Časopriestorové rozdiely v hustote obyvateľstva vo vybraných mestách.