Manuál participatívneho plánovania

V týchto dňoch bol publikovaný na webe Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) manuál participácie pod názvom „Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom?“. MIB píše:
„Manuál participácie je určený všetkým, ktorí nikdy participáciu nerobili a chceli by. Sumarizuje detailné návody, ako chápať, zapájať a interpretovať názory a potreby ľudí v určitom prostredí. […] Cieľom [participatívneho procesu] je spoznanie postojov a potrieb verejnosti na dané územie, vďaka čomu sa zvyšuje šanca, že ľudia budú s výsledkom, ktorý projekt prináša, spokojní“.

Príprava a tvorba manuálu zabrala spolu približne dva roky, pričom sa na nej podieľali aj naši traja kolegovia – Mgr. Pavel Šuška, PhD., Mgr. Ján Výbošťok, PhD. a Mgr. Martin Šveda, PhD., ktorí autorsky prispeli predovšetkým do analytickej časti dokumentu „Ľudia Bratislavy“.

Publikácia je dostupná:

Interaktívne spracovanú údajovú časť Ľudia Bratislavy môžete nájsť na portáli otvorených dát Bratislavy.